Transport av sykkel på bil; forskriften for bruk av kjøretøy si sier i §3-4
nr. 7

a)
Ved transport av sykkel på tvers på bil med bredde 180 cm eller mindre skal
sykkelen monteres slik at den får en maks lengde på 180 cm målt i
horisontalplanet. Dersom sykkelen stikker utenfor bilens sider skal den
monteres tilnærmet symmetrisk om bilens midtakse. Bestemmelsene i nr. 1
første ledd gjelder ikke for slik transport.

b)
Dersom sykkelen skjuler bilens lys og/eller kjennemerke skal det brukes
lysbjelke merket med bokstav- og tallkombinasjonen som viser motorvognens
identitet.

Lysbjelken skal ha baklys, stopplys, retningssignallys samt refleks.

c)
Merkingen skal bestå av kjennemerkets bokstav- og tallkombinasjon i sort med
tilnærmet samme størrelse som på kjennemerket. Den skal ha hvit eller
aluminiumsfarget bakgrunn, være godt synlig og holdbar.

ZooEffect WordPress plugin