Skriftskilt produseres i 60 og 90 mm. høye bokstaver – du velger teksten selv innenfor visse rammer. Skilt som likner på eller kan forveksles med kjennemerker til kjøretøy kan vi ikke lage.

ZooEffect WordPress plugin