Veterankjennemerke for kjøretøy fra 1942 og fram til 1. april 1971 består av
en bokstav, bindestrek og tall, eller seks siffer med bindestrek mellom
hvert tallpar.  Skiltene har ikke refleks.

Veterankjennemerker etter 1. april 1971 består av to bokstaver og fire eller
fem tall og blir vanligvis kalt tidsriktige skilt.  Fram til 1. april 1982
var disse skiltene uten refleks. Du kan bestille kjennemerker til kjøretøy
som er eldre enn 30 år hos oss.  De kjennemerkene vi produserer er helt
originale, vi preger med de samme stansene og maskinene som tidligere.
Skiltene klippes etter registreringsnummerets bredde og høyde. Normalt 15 mm

ZooEffect WordPress plugin