A/S Skiltfabrikken
Lørenvangen 23
0580  Oslo
Org.nr. 918 824 774 MVA
Telefon 23039490
post@skiltfabrikken.no
Du kan lese mer om oss på hjemmesiden vår.

Kjøpsbetingelser

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg fra skiltfabrikken.no. Kjøpsbetingelsene, sammen med bestillingen din og ordrebekreftelsen, utgjør avtalen mellom oss.  Vi leverer foreløpig bare til adresser i Norge.

I Norge har vi sterke rettigheter for forbrukere.  Hvis du vil lese om rettigheter og plikter ved kjøp kan du følge disse lenkene: forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss, og vi er samtidig bundet av din bestilling. Du kan likevel angre kjøpet, både fordi du har rett til det i følge norsk lov se pkt.  angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi prøver å gi  så riktig informasjon som mulig, men det kan likevel skje at vi ikke kan levere akkurat det  skiltet som du ønsker.  I slike tilfeller tar vi kontakt  enten på mail eller telefon.

Vi forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet ikke kan lages. I slike tilfeller vil du få melding om dette.

Vi tar  forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Priser

Alle priser vises både med og uten merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling

Du kan betale med bankkort eller kredittkort. Kjøpesummen blir trukket på konto ved avsending fra oss. Det er viktig at du henter pakken din når du får sms eller lapp om at den er levert på postkontoret eller post i butikk. Hvis du ikke henter pakken din må vi belaste deg et gebyr på  kr. 500

Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og kontakte oss for å få returinformasjon. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Se mer informasjon under punktet «Angrerett»
Levering og forsinkelse

Våre varer vil bli sendt fra oss 2-3 arbeidsdager etter bestilling.  Levering av produktene skjer via postens servicepakke som vanligvis tar to dager, men vi kan ikke garantere for framsending med posten. Vi har risikoen for produktet inntil du får de utlevert.
Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktet, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det er noe som ikke er slik du forventet.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages  feil eller mangler må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget det, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til post@skiltfabrikken.no. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser.
Angrerett

Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp sender du varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist) og vedlegger angrerettskjemaet ferdig utfylt.

Du har risikoen for transporten tilbake til oss

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Angreretten frafaller:

· Når produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde og dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kundens side.

Produkter hvor selve leveringen medfører at varen ikke kan tilbakeleveres, med dette menes varer som er spesial laget til kunde. Det vil være navneskilt, registreringskilt og annet  som er laget utenfor standard.

Personopplysninger

Vi behandler opplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke  utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

A/S Skiltfabrikken selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt uten. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos oss  er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra A/S Skiltfabrikken.*

 

Ekstraordinære forhold

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Kontaktinfo:

A/S Skiltfabrikken

Lørenvangen 23

0580  Oslo

Telefon 23 03 94 90

post@skiltfabrikken.no

Org. Nr. 918824774 MVA