Skiltfabrikken har delvis ferie ut juli!

Telefonen er derfor ikke betjent
Veteran-, tidsriktige- og sykkelstativskilt selges ikke av Skiltfabrikken i juli
Henvendelser som gjelder andre skilt, ta kontakt på mail: post@skiltfabrikken.no